Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3551 c1cc 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
3027 8ecf
Peter Paul Rubens - Die Beweinung Christi
Reposted fromsiegmunda siegmunda
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayanek yanek
ale panie też lubią parówki.
0192 d9bf 500
i tyle w temacie tego całego pierdolenia.
Reposted fromyanek yanek
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viayanek yanek
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
8887 97e7
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
bądź biegunem mojego pomylonego serca
— rafał wojaczek
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
4900 88bb
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viathiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
0627 204c
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
4240 db25
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
8469 088b
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
kończę się w twoich oczach
umiem być ciszą
kończę się w twoim śnie
— rafał wojaczek
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
2516 c934
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
7274 c174
Reposted fromyourtitle yourtitle
2947 b8e9
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourtitle yourtitle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl